Privacy Policy

Privacy-beleid - Disclaimer

Als u een formulier invult op onze website, u een bestelling plaatst, u ons een e-mail stuurt, laat u uw persoonlijke gegevens bij ons achter.

Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden die verbonden zijn aan onze activiteit . Alle gegevens die u bij ons achterlaat worden veilig bewaard en wij eerbiedigen de vertrouwelijkheid ervan.

Mocht u nog vragen hebben omtrent ons privacy-beleid, laat het ons dan weten via info@windowart.be

Alle informatie op onze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeuring mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten op deze website berusten bij ons. Geen beeldmateriaal mag gebruikt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.